Về

NHIỆM VỤ

Minnesota công giáo hội nghị (MCC) là nói về chính sách công cộng của giáo hội công giáo tại tiểu bang Minnesota. MCC hỗ trợ bộ giám mục công giáo của nhà nước của chúng tôi bởi:

  • Làm việc với chính trị và lãnh đạo cộng đồng pháp luật về hình dạng phục vụ lợi ích chung và phẩm giá con người
  • Giáo dục công giáo và công chúng về các khuôn khổ đạo Đức và đạo đức nên được áp dụng cho sự lựa chọn chính sách công
  • Việc huy động cộng đồng công giáo để làm cho tiếng nói của nó nghe trong lĩnh vực công cộng

Chúng tôi tập thể dục của giáo hội chứng kiến tại quảng trường công cộng trong tinh thần của biển Đức XVI 2012 phản ánh vai trò công cộng của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, tìm thấy ở đây.

THÀNH VIÊN

Các giám mục Minnesota mình chiếm các thành viên của hội nghị và hiện đang được phục vụ bởi một nhân viên của sáu người nằm tọa lạc tại trụ sở của MCC ở St. Paul, Minn, cùng với ba ủy ban bao gồm lay và tôn giáo công giáo đại diện cho giáo phận Minnesota sáu: Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis, Giáo phận Crookston, Giáo phận Duluth, Giáo phận New Ulm, Giáo phận St. Đám mây và giáo phận Winona.