Trung tâm hành động mạng giáo tuyên truyền

Xin cầu nguyện cho Các Viên Chức Dân Cử của Ngài

Cho dù bạn có đồng ý với các quan chức được bầu của bạn hay không, tất cả họ đều cần lời cầu nguyện của chúng tôi cho Chúa Thánh Thần & #8217 hướng dẫn trong việc ra quyết định của họ. Hãy cho họ biết rằng bạn đang cầu nguyện cho họ!

HÀNH ĐỘNG NGAY »

Quận Thượng Viện 66 Theo dõi cuộc họp tòa thị chính

Tất cả những người Công giáo sống ở Quận Thượng Viện 66 được khuyến khích tiếp cận với các nhà lập pháp của họ. Gửi cho họ một tin nhắn để hỏi nơi họ đứng về các vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống và nhân phẩm ở Minnesota bao gồm: hỗ trợ tự sát, trường lựa chọn, và giấy phép lái xe nhập cư.

HÀNH ĐỘNG NGAY »