Ổn định kinh tế gia đình

Ổn định gia đình là nguồn cuộc sống xã hội. Đói nghèo trong nhà có thể có một tác động tàn phá về hôn nhân và nuôi con.

MCC hỗ trợ những nỗ lực để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình Minnesota, chẳng hạn như chương trình đầu tư gia đình Minnesota. Những nỗ lực của chúng tôi đã giúp loại bỏ hôn nhân disincentives MFIP quản trị, khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ lập gia đình và cung cấp sự ổn định lâu dài hơn cho gia đình của họ. Đó là vẫn còn nhiều việc phải làm, Tuy nhiên: tỷ lệ hàng tháng hỗ trợ cho MFIP đã không tăng lên trong bây giờ hơn 30 năm, và đã không giữ của với tăng chi phí của cuộc sống và lạm phát. Minnesota nên đầu tư vào gia đình của mình và tăng MFIP.