Buôn người

 

“Thương mại trong con người người cấu thành một tội phạm gây sốc đối với nhân phẩm và vi phạm nghiêm trọng các quyền con người cơ bản. . . Tình huống như vậy là một affront cho giá trị căn bản được chia sẻ bởi tất cả các nền văn hóa và dân tộc, values rooted in the very nature of the human person.–Blessed John Paul II, Letter to Archbishop Jean-Louis Tauran (2002)

Nhiều dễ bị người lớn và trẻ em đã bị mắc kẹt trong chế độ nô lệ hiện đại. Human trafficking is a terrible crime against the dignity of the human person involving therecruitment, giao thông vận tải, harboring or receipt of persons by means of force, fraud or coercion,” as defined by the United Nations Protocol on Human Trafficking.

The Catechism of the Catholic Church states thatthe seventh commandment forbids acts or enterprises that for any reason—selfish or ideological, commercial, or totalitarian—lead to the enslavement of human beings, to their being bought, sold and exchanged like merchandise, in disregard for their personal dignity. It is a sin against the dignity of persons and their fundamental rights to reduce them by violence to their productive value or to a source of profit.” (2414)

Chống nạn buôn bán pháp luật và các chương trình nên được tăng cường để ngăn cản sự phát triển của thương mại này, and support networks for both labor- và nạn buôn bán tình dục nên được tạo ra và tài trợ. We support legislation that adheres to these efforts and seeks to uphold the dignity and rights of the human person.