Lao động và các nền kinh tế

“Giá trị nguyên thủy của lao động có nguồn gốc từ người đàn ông tự, tác giả của nó và thụ hưởng của nó. Công việc là người đàn ông, không phải con người cho công việc.”

Giáo lý của giáo hội công giáo


Công việc không phải là một hoạt động baseless. Đây là cơ hội cho nam giới và phụ nữ, tạo ra trong hình ảnh và chân dung của Thiên Chúa, tham gia vào các đồng sáng tạo. Việc tham gia của nhân loại ’ s cao quý nhất khoa–sáng tạo của chúng tôi, tính hợp lý của chúng tôi, và nhân cách của chúng tôi–phục vụ cộng đồng của chúng tôi và gia đình của chúng tôi. Do đó, chúng ta đều có quyền tham gia vào đời sống kinh tế, và trách nhiệm đóng góp. Như St. Giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy trong Laborem Exercens, “Công việc là một kích thước cơ bản của sự tồn tại của con người.”

Quốc gia và tiểu bang của chúng tôi có một trách nhiệm để khuyến khích tất cả công dân và các doanh nghiệp để duy trì các lợi ích chung bằng cách tạo ra các chính sách kinh tế mà khuyến khích sự tham gia của cả cộng đồng, và lao động ưu tiên hàng đầu cho con người-chứ không phải là sản xuất hoặc vốn. Chúng tôi đánh giá chính sách kinh tế dựa trên mức độ mà nó khuyến khích tự thực hiện của con người và đúng giá trị Anh ta hoặc cô ấy là ai, so với những gì cô hiện.

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI