Tin tức phát hành (USCCB): USCCB Ủy ban ghế hoan nghênh sáng kiến Quốc hội đáp ứng để 'giáo hoàng Francis kêu gọi chăm sóc cho sáng tạo

WASHINGTON, DC. (Tháng mười 1, 2015)— Tổng giám mục Thomas Wenski và giám mục Oscar Cantú hoan nghênh sáng kiến mới trong Quốc hội trả lời cuộc gọi 'giáo hoàng Francis trong chuyến thăm của ông tới Hoa Kỳ để chăm sóc cho nhà chung của chúng tôi "và để tránh nhiều nhất … Tiếp tục đọc →