Tin tức phát hành (USCCB): USCCB Ủy ban ghế hoan nghênh sáng kiến Quốc hội đáp ứng để 'giáo hoàng Francis kêu gọi chăm sóc cho sáng tạo

WASHINGTON, DC. (Tháng mười 1, 2015)— Tổng giám mục Thomas Wenski và giám mục Oscar Cantú hoan nghênh sáng kiến mới trong Quốc hội trả lời cuộc gọi 'giáo hoàng Francis trong chuyến thăm của ông tới Hoa Kỳ để chăm sóc cho nhà chung của chúng tôi "và để tránh nhiều nhất … Tiếp tục đọc →

Tin tức phát hành: Cư dân Minnesota thu thập để thảo luận về địa phương, Quốc gia để đáp ứng với sinh thái giáo hoàng Francis Terris

Nhà lãnh đạo đức tin, những người khác thảo luận về cách thức để nuôi dưỡng 'chuyển đổi sinh thái' trong nhà thờ, ngôi nhà, và cộng đồng rộng lớn hơn của Minnesota St. Paul, Minn. (Tháng chín 9, 2015)-Hôm nay nhiều hơn 350 Cư dân Minnesota, bao gồm cả Đức tin, chính trị, và lãnh đạo cộng đồng, tập trung cho sự kiện này "tự nhiên và con người … Tiếp tục đọc →