“Xây dựng Babylon & #8217; s tốt mà không uốn cong để các vị thần của nó” nói chuyện bởi Jason Adkins

(Video trong 3 Phần)

Phần 1 của cuộc nói chuyện:

Phần 2 của cuộc nói chuyện:

Phần 3 của cuộc nói chuyện: