HHS ủy nhiệm

"Chưa bao giờ chính phủ liên bang buộc các cá nhân và tổ chức phải ra ngoài chợ và mua một sản phẩm vi phạm lương tâm của họ. Điều này không nên xảy ra ở một vùng đất nơi việc thực thi tôn giáo tự do đứng đầu trong Dự luật … Tiếp tục đọc →