Q&Một từ Ủy ban Học thuyết và Ủy ban về Các hoạt động ủng hộ cuộc sống của USCCB liên quan đến phản ứng của Tòa Thánh về Dinh dưỡng và Hydrat hóa cho bệnh nhân trong một "Trạng thái thực vật"

Vào tháng 7 2005, Hội nghị Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đệ trình hai câu hỏi để làm rõ (dưới dạng dubium) giáo đoàn về Giáo Lý Đức Tin về ý nghĩa của Bài Phát Biểu được đưa ra vào tháng Ba 20, … Tiếp tục đọc →