"Hôn nhân là gì?" Một nghiên cứu thế tục

FULL TEXT FOUND HERE HARVARD JOURNAL OF LAW & CHÍNH SÁCH CÔNG, Vol. 34 của Sherif Girgis, Tiến sĩ. Ứng viên triết học, Đại học Princeton; Robert P. George, McCormick Giáo sư Luật học, Đại học Princeton; Ryan T. Anderson, Tiến sĩ. Ứng cử viên khoa học chính trị, UniversityTiếp tục đọc →