Bối cảnh và Q&Một nguồn tài nguyên giáo dục về ủy thác dịch vụ phòng ngừa và bảo vệ lương tâm

USCCB “Preventiveservices Q&A http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/conscience-protection/upload/preventiveqanda2012-2.pdf Background on Preventive Services Mandate and Conscience Protection http://www.mncatholic.org/wp-content/uploads/2012/03/12.0130-Preventive-Services-Backgrounder-bioethics-page.pdf http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/conscience-protection/upload/why-we-need-the-hccra-sept2013.pdf Educational Resources on Conscience Protection http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/conscience-protection/resources-on-conscience-protection.cfm#prayers http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/why-we-need-a-health-care-conscience-rights-act.cfm

Educational and Prayer Resources from USCCB (Tự do tôn giáo)

Educational Resources: http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/fortnight-freedom-educational-resources.cfm http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/conscience-protection/resources-on-conscience-protection.cfm#prayers Prayer Resources: http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/fortnight-freedom-prayer-resources.cfm

14-Hướng dẫn ôn tập ngày

Những phản ánh và đọc từ tài liệu Vatican II tuyên bố về tôn giáo tự do (Dignitatis Humanae) được dùng cho việc sử dụng hàng ngày trong fortnight for Freedom, một chiến dịch quốc gia được chỉ định bởi Mỹ. Catholic bishops for teaching and witness in supportTiếp tục đọc →

Huyền thoại về xuất nhập cảnh

(Phiên bản PDF) HUYỀN THOẠI: Người nhập cư tăng tỷ lệ tội phạm. THỰC TẾ: Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng cộng đồng người nhập cư không làm tăng tỷ lệ tội phạm và rằng vừa được người nhập cư đến có xu hướng phạm tội ít hơn so với người Thổ dân châu Mỹ sinh. Ruben Rumbaut, a professorTiếp tục đọc →

An thư ngỏ cho thượng viện Minnesota và nhà của đại diện từ Interfaith tôn giáo lãnh đạo Urging lawmakers để chống lại hôn nhân đồng tính Bill

(PHIÊN BẢN PDF) Kính Minnesota lập pháp: Hôn nhân là cuộc đời, công đoàn trung thành của một người đàn ông và một phụ nữ, và cơ sở tự nhiên của gia đình. Hôn nhân là một tổ chức xã hội cơ bản vì nó cung cấp một bà mẹ và cha trong một, … Tiếp tục đọc →