Parish Immigration Advocacy Toolkit

Four Easy Steps to Mobilizing your Parish Community 1. EDUCATE Start a buzz about immigration reform at your parish through passive education techniques, such as bulletin announcements. Go here for more information. 2. ENGAGE Pull community members into the issueTiếp tục đọc →

Bức thư mở cho các thành viên của Minnesota thượng viện và hạ viện Minnesota từ các giám mục của giáo hội công giáo La Mã và Evangelical Lutheran Church ở Mỹ

(PHIÊN BẢN PDF) Kính gửi anh em và chị em: Các giám mục công giáo và Lutheran Minnesota viết để cung cấp các lời chúc mừng và cảm ơn bạn đã dịch vụ của bạn cho tất cả cư dân Minnesota. We also write to express our concern about the problems of poverty and hungerTiếp tục đọc →

(Hoàng ngọc) Tuyên bố: Hình thành việc trao đổi chăm sóc sức khỏe với mức độ ưu tiên đối với chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận và giá cả

Một tuyên bố do Hiệp hội y tế công giáo của Minnesota phác thảo các nguyên tắc cho việc trao đổi bảo hiểm y tế cũng như các vấn đề bảo hiểm tiềm năng và điều khoản lương tâm. VẤN ĐỀ Như một vấn đề về phẩm giá con người, tất cả mọi người đều có quyền được hưởng sức khỏe … Tiếp tục đọc →