Bản câu hỏi về ứng cử viên lập pháp Minnesota

(Tải về một phiên bản PDF) (Tải về một phiên bản của Microsoft Word) ***Hãy chắc chắn để điền vào tên của ứng cử viên và tên giáo xứ của bạn IN THE giới THIỆU *** thân yêu ___: Tôi tham dự ___ parish ở huyện của bạn. Đức tin của tôi cung cấp cho tôi với các nguyên tắc … Tiếp tục đọc →

Humanum video sáng kiến và thảo luận tài nguyên

From the Humanum website: Ở 2014, chúng tôi đã được ủy nhiệm bởi Vatican để sản xuất một loạt phim tài liệu cho một tập hợp lịch sử của nhà lãnh đạo tôn giáo và văn hóa từ khắp thế giới, được tổ chức bởi giáo hoàng Francis. The theme of theTiếp tục đọc →