Tin tức phát hành (USCCB): USCCB và các đối tác Công giáo Quốc gia phản hồi dự luật của Ủy ban Hội nghị Dự luật Nông trại

WASHINGTON, D. C. (Tháng một 29, 2014)— Chủ tịch Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo’ Ủy ban Tư pháp và Phát triển Con người Trong nước và Công lý và Hòa bình Quốc tế, cùng với đại diện của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS), Catholic Charities USA, Xã hội … Tiếp tục đọc →