Tin tức phát hành (USCCB): Giám mục tham gia Catholic Relief Services, Hội nghị quốc gia công giáo cuộc sống nông thôn tại bày tỏ hy vọng và mối quan tâm về Farm Bill

WASHINGTON (Tháng bảy 10, 2012)-Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB), cùng với các dịch vụ cứu trợ công giáo (CRS) và hội nghị quốc gia công giáo cuộc sống nông thôn, expressed their concerns for the House Committee on Agriculture’s proposed version of the Farm Bill in aTiếp tục đọc →