Tin tức phát hành (USCCB): Tuần lễ trường Công giáo sẽ được tổ chức tại các giáo phận trên cả nước, 26 tháng 1 đến tháng 2 1

WASHINGTON, DC. (Tháng một 15, 2014)—Tuần lễ Trường Công giáo Quốc gia 2014 sẽ được quan sát thấy trong các giáo phận trên khắp đất nước vào tháng 1 26 – Tháng 2 1. Chủ đề của năm, “Trường công giáo: Cộng đồng Đức tin, Kiến thức và dịch vụ,” tập trung vào các nguyên tắc của một người Công giáo … Tiếp tục đọc →