Bản câu hỏi về ứng cử viên lập pháp Minnesota

(Tải về một phiên bản PDF) (Tải về một phiên bản của Microsoft Word) ***Hãy chắc chắn để điền vào tên của ứng cử viên và tên giáo xứ của bạn IN THE giới THIỆU *** thân yêu ___: Tôi tham dự ___ parish ở huyện của bạn. Đức tin của tôi cung cấp cho tôi với các nguyên tắc … Tiếp tục đọc →

Trường lựa chọn: Làm thế nào nó có lợi cho tôi?

Đối với những người mà không có các trẻ em trong trường học, nó có thể được khó khăn để xem lý do tại sao mở rộng sự lựa chọn của cha mẹ trong giáo dục là một mục tiêu chính sách xứng đáng của rộng rãi hỗ trợ công cộng. Cuối cùng, một trong những có thể yêu cầu, làm thế nào nó có lợi cho tôi? Sự hỗ trợ của giáo hội … Tiếp tục đọc →

Duluth Tin tức Tribune: Với khoản nợ đã trả, Tội phạm Minnesota được phép bỏ phiếu để cung cấp cho họ cổ phần trong xã hội

(của Chuck Frederick) Có thể 4, 2015 Cuộc sống của Daris Nordby đầy những sai lầm, và nếu anh ta đến hạn bất kỳ khoản tín dụng nào cả, nó có thể được cho sự sẵn sàng của mình để sở hữu lên đến họ và chịu trách nhiệm. Bản án trọng tội đầu tiên của ông, … Tiếp tục đọc →