Surrogacy chạm phá thai, quyền của trẻ em

(Tháng tám 18, 2016 – Tinh thần công giáo – Bridget Ryder) Bênh vực phụ nữ, trẻ em của các bà mẹ thay thế và y sinh ethicists Vương để gửi một thông điệp rõ ràng đến một ủy ban cơ quan lập pháp tiểu bang Minnesota học đẻ mướn: Các thực hành biến con người thành sản phẩm. Trong một … Tiếp tục đọc →

Bản câu hỏi về ứng cử viên lập pháp Minnesota

(Tải về một phiên bản PDF) (Tải về một phiên bản của Microsoft Word) ***Hãy chắc chắn để điền vào tên của ứng cử viên và tên giáo xứ của bạn IN THE giới THIỆU *** thân yêu ___: Tôi tham dự ___ parish ở huyện của bạn. Đức tin của tôi cung cấp cho tôi với các nguyên tắc … Tiếp tục đọc →

Giám đốc thể thao: Thể thao trường học công giáo, Học sinh bị tàn phá bởi chính sách bao gồm các hệ tư tưởng giới tính

(bởi Adam Cassandra, Hồng y Newman xã hội) Jason Adkins, Các giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị (MCC), nói với hội Newman, vẫn còn một số không chắc chắn về một chính sách nhận dạng giới tính tương tự cho sinh viên ở Minnesota đã có hiệu lực … Tiếp tục đọc →

Surrogacy and the Throwaway Culture

Trong suốt của mình ngôi giáo hoàng, Pope Francis has waged a war on the “văn hóa throwaway,” in which anything can be commodified and given a dollar value, and where life itself can be, in his words, “considered a consumer good to be usedTiếp tục đọc →