Giám đốc thể thao: Thể thao trường học công giáo, Học sinh bị tàn phá bởi chính sách bao gồm các hệ tư tưởng giới tính

(bởi Adam Cassandra, Hồng y Newman xã hội) Jason Adkins, Các giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị (MCC), nói với hội Newman, vẫn còn một số không chắc chắn về một chính sách nhận dạng giới tính tương tự cho sinh viên ở Minnesota đã có hiệu lực … Tiếp tục đọc →

Surrogacy and the Throwaway Culture

Trong suốt của mình ngôi giáo hoàng, Pope Francis has waged a war on thethrowaway culture,” in which anything can be commodified and given a dollar value, and where life itself can be, in his words, “considered a consumer good to be usedTiếp tục đọc →

Tinh thần công giáo: The dead end of gender theory

(bởi Jessica Zittlow) Tháng sáu 18, 2015 Pope Francis has been talking a lot lately about what he is calling “gender theory.” He has called it an “anthropological regression” that “does not recognize the order of creation.”