Parish ResourcesBulletin Inserts

  2013 Legislative Session Lobbying VOTE NO bulletin insert Marriage and Religious Liberty Body Language: Speaking the Truth with Our Bodies Marriage is Good for Husbands, for Wives and for Their Children Marriage: At the Heart of Social Justice

Tuyên bố phương tiện truyền thông (USCCB): Đức Hồng y Dolan: Phát biểu của Tổng thống Obama về hôn nhân 'Vô cùng buồn bã’

WASHINGTON (Có thể 9, 2012)—Hồng y Timothy Dolan, Chủ tịch Mỹ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB), Ban hành các tuyên bố sau: Những bình luận của Tổng thống Obama hôm nay ủng hộ việc xác định lại hôn nhân là vô cùng đáng buồn. Như tôi đã nói trong thư công khai của mình … Tiếp tục đọc →

Marriage Bulletin Announcements

Spring 2013 2013 Legislative Session Lobbying bulletin insert Spring 2012 Tháng 1 2012 Bulletin Announcements Month Two 2012 Bulletin Announcements Fall 2011 Tháng 1 2011 Bulletin Announcements Month Two 2011 Bulletin Announcements Month Three 2011 Bulletin Announcements Month FourTiếp tục đọc →