MCC “Gia đình Cap” Repeal Testimony

Written Testimony of Mr. Jason Adkins, Giám đốc điều hành, Senate Health, Human Services, and Housing Committee, Tháng hai 25, 2013 Minnesota công giáo hội nghị (MCC) supports the repeal of the Minnesota Family Investment Program (MFIP) “Family Cap,” Minn. Stat. § 256J.24, subd. … Tiếp tục đọc →

Star Tribune: Giáo hội là quyền nói ra

(Op ed của giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị Jason Adkins, xuất hiện trong tháng mười 23 vấn đề của Star Tribune.) bởi Jason Adkins nhiều cộng đồng tôn giáo đã được ủng hộ cho hoặc chống lại việc sửa đổi bảo vệ hôn nhân Minnesota. Tuy nhiên, Các … Tiếp tục đọc →