Thẻ cầu nguyện và bản tin chèn

Sau đây là một danh sách miễn phí, Các tờ rơi in cho giáo dân. MCC ' cầu nguyện cho những người nhập cư’ prayer card printout USCCB Collection Book of Prayers for Immigrants 2013 USCCB National Migration Week page Five key principles of just immigration reform pew card printoutTiếp tục đọc →

Tin tức phát hành (USCCB): Khi Tòa án Tối cao xem xét Luật Arizona, Các nhà lãnh đạo đức tin kêu gọi Tổng thống, Quốc hội tái khẳng định thẩm quyền về luật nhập cư

Lên tiếng lo ngại về "sự chuyển giao chưa từng có" thẩm quyền cho nhà nước, chính quyền địa phương Thúc giục phong trào hướng tới cải cách nhập cư toàn diện WASHINGTON (Tháng tư 24, 2012)—Trong thư gửi tháng Tư 24, trước thềm tranh luận bằng miệng với Tòa án Tối cao về luật nhập cư của Arizona, 15 … Tiếp tục đọc →