Bởi một giảm nhập cư

(Tháng tư 22, 2016 -Ở Minnesota hôm nay) Tòa án tối cao Hoa Kỳ bắt đầu nghe lý luận trong trường hợp Hoa Kỳ v. Texas, cố gắng để đảo ngược điều hành đơn đặt hàng của người nhập cư chủ tịch Obama của các 2014, específicamente … Tiếp tục đọc →

USCCB: Vào Ngày Tị nạn Thế giới, Chủ tịch Di cư USCCB kêu gọi Hoa Kỳ bảo vệ người tị nạn syria và Iraq và di dời

Khủng hoảng nhân đạo không còn có thể bỏ qua Các nhóm thiểu số tôn giáo có nguy cơ Hoa Kỳ phải nắm quyền lãnh đạo vào tháng 6 22, 2015 WASHINGTON—Trong các bình luận được đưa ra cùng với Ngày Tị nạn Thế giới, quan sát tháng 6 20, Giám mục Eusebio Elizondo, giám mục phụ trợ của Seattle và … Tiếp tục đọc →