Tin tức phát hành (USCCB): Tổng Giám mục Wenski, Cha của Tổ chức từ thiện Công giáo Larry Snyder kêu gọi Quốc hội ủng hộ Đạo luật Cơ hội Thứ hai

WASHINGTON, DC. (Tháng ba 4, 2014)—Quốc hội nên thực hiện một bước quan trọng để giải quyết các vấn đề mà 650,000 Người đàn ông, phụ nữ và trẻ vị thành niên trở lại xã hội mỗi năm từ các nhà tù, nhà tù và trung tâm giam giữ. Đây là thông điệp của … Tiếp tục đọc →

Tin tức phát hành (USCCB): USCCB và các đối tác Công giáo Quốc gia phản hồi dự luật của Ủy ban Hội nghị Dự luật Nông trại

WASHINGTON, D. C. (Tháng một 29, 2014)— Chủ tịch Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo’ Ủy ban Tư pháp và Phát triển Con người Trong nước và Công lý và Hòa bình Quốc tế, cùng với đại diện của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS), Catholic Charities USA, Xã hội … Tiếp tục đọc →