Thẻ cầu nguyện và bản tin chèn

Sau đây là một danh sách miễn phí, Các tờ rơi in cho giáo dân. MCC ' cầu nguyện cho những người nhập cư’ prayer card printout USCCB Collection Book of Prayers for Immigrants 2013 USCCB National Migration Week page Five key principles of just immigration reform pew card printoutTiếp tục đọc →

Star Tribune: Giáo hội là quyền nói ra

(Op ed của giám đốc điều hành của Minnesota công giáo hội nghị Jason Adkins, xuất hiện trong tháng mười 23 vấn đề của Star Tribune.) bởi Jason Adkins nhiều cộng đồng tôn giáo đã được ủng hộ cho hoặc chống lại việc sửa đổi bảo vệ hôn nhân Minnesota. Tuy nhiên, Các … Tiếp tục đọc →