Tin tức phát hành (USCCB): Giám mục tham gia Catholic Relief Services, Hội nghị quốc gia công giáo cuộc sống nông thôn tại bày tỏ hy vọng và mối quan tâm về Farm Bill

WASHINGTON (Tháng bảy 10, 2012)-Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB), cùng với các dịch vụ cứu trợ công giáo (CRS) và hội nghị quốc gia công giáo cuộc sống nông thôn, expressed their concerns for the House Committee on Agriculture’s proposed version of the Farm Bill in aTiếp tục đọc →

Tinh thần công giáo: Cải cách chăm sóc sức khỏe phải được hướng dẫn bởi sự thật đạo đức, nguyên tắc âm thanh

(bởi Jason Adkins) Tháng bảy 5, 2012 Tuần trước, Hoa Kỳ. Tòa án Tối cao duy trì hiến pháp là yếu tố gây tranh cãi nhất của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng liên bang (Aca): nhiệm vụ mà tất cả các cá nhân phải mua bảo hiểm y tế tư nhân. Tòa án cho rằng … Tiếp tục đọc →

USCCB Fortnight for Freedom presentations

Presentation on Domestic Religious Freedom (Presentation by John H. Garvey, Esq., Tổng thống, Catholic University of America, on Domestic Religious Freedom) Presentation on International Religious Freedom (Includes presentations by Dr. Thomas F. Farr and the Most Reverend Shlemon Warduni, Titular BishopTiếp tục đọc →

2012 Fortnight for Freedom Event Resource Archive

Tháng sáu 21 2012, “Secular Sexism & Tự do tôn giáo”, Teresa Collett Powerpoint. Tháng sáu 27 2012, “Lừa dối và tự phụ: The False Conflict of Religious Freedom and Women’s Rights“ “Vigil of Saints Peter and Paul ‘Fortnight for FreedomHomily”, The Most Reverend JohnTiếp tục đọc →

Tự do tôn giáo: Tại sao cầu nguyện và nhịn ăn?

(Tác gia Fr. Thomas Knoblach) Người Công giáo và các thành viên của các tín ngưỡng khác đã trở nên quan tâm đúng đắn đến các mối đe dọa đối với tự do tôn giáo và tự do lương tâm, tự do là một trong những dấu ấn và giá trị sáng lập của Các quốc gia châu Mỹ. Long-standing andTiếp tục đọc →