Tin tức phát hành: Giám mục Công giáo MN gia hạn lời kêu gọi cải cách nhập cư toàn diện

Tuyên bố nhập cư mới cảnh báo chống lại các chính sách của tiểu bang phân chia gia đình và cản trở cải cách thực sự phục vụ phẩm giá con người và ST tốt chung. Paul, MINN (Tháng tư 12, 2012)—Các giám mục Công giáo ở Minnesota, thông qua văn phòng chính sách công của họ, Minnesota công giáo hội nghị (MCC), … Tiếp tục đọc →

Marriage Bulletin Announcements

Spring 2013 2013 Legislative Session Lobbying bulletin insert Spring 2012 Tháng 1 2012 Bulletin Announcements Month Two 2012 Bulletin Announcements Fall 2011 Tháng 1 2011 Bulletin Announcements Month Two 2011 Bulletin Announcements Month Three 2011 Bulletin Announcements Month FourTiếp tục đọc →

Cơ sở giảng dạy xã hội công giáo về di trú

Quỹ Phúc Âm Cả Cựu Ước và Tân Ước truyền đạt những câu chuyện hấp dẫn về những người tị nạn bị buộc phải chạy trốn vì áp bức. Exodus cho chúng ta biết câu chuyện của người dân được chọn, Israel, nạn nhân của chế độ nô lệ ở Ai Cập. Họ hoàn toàn bất lực … Tiếp tục đọc →

Parish and Parish Captain Resources

General Parish Captain Resources Additional prayer and education tools: Marriage Bulletin Announcements Bulletin Inserts A Prayer for Marriage, Tổng giáo phận Saint Paul & Minneapolis Marriage: Unique for a Reason, campaign prayer, USCCB (in English and Spanish) Prayer to the HolyTiếp tục đọc →