Parish and Parish Captain Resources

General Parish Captain Resources Additional prayer and education tools: Marriage Bulletin Announcements Bulletin Inserts A Prayer for Marriage, Tổng giáo phận Saint Paul & Hôn nhân Minneapolis: Duy nhất vì một lý do, lời cầu nguyện chiến dịch, USCCB (bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) Prayer to the HolyTiếp tục đọc →

Mười hai điều mọi người nên biết về các “Biện pháp tránh thai ủy nhiệm”

Từ hội nghị Hoa Kỳ của các giám mục công giáo thư ký cho các hoạt động ủng hộ cuộc sống (Phiên bản USCCB PDF) Ngày tháng 15, 2012 Các chính quyền Obama công bố một quy tắc cuối cùng mandating tránh thai và triệt sản bảo hiểm trong hầu như tất cả các chương trình y tế tư nhân trên toàn quốc, with an extremelyTiếp tục đọc →

HHS ủy nhiệm

"Chưa bao giờ chính phủ liên bang buộc các cá nhân và tổ chức phải ra ngoài chợ và mua một sản phẩm vi phạm lương tâm của họ. Điều này không nên xảy ra ở một vùng đất nơi việc thực thi tôn giáo tự do đứng đầu trong Dự luật … Tiếp tục đọc →