Mười hai điều mọi người nên biết về các “Biện pháp tránh thai ủy nhiệm”

Từ hội nghị Hoa Kỳ của các giám mục công giáo thư ký cho các hoạt động ủng hộ cuộc sống (Phiên bản USCCB PDF) Ngày tháng 15, 2012 Các chính quyền Obama công bố một quy tắc cuối cùng mandating tránh thai và triệt sản bảo hiểm trong hầu như tất cả các chương trình y tế tư nhân trên toàn quốc, with an extremelyTiếp tục đọc →

HHS ủy nhiệm

"Chưa bao giờ chính phủ liên bang buộc các cá nhân và tổ chức phải ra ngoài chợ và mua một sản phẩm vi phạm lương tâm của họ. Điều này không nên xảy ra ở một vùng đất nơi việc thực thi tôn giáo tự do đứng đầu trong Dự luật … Tiếp tục đọc →