USCCB Q&A liên quan đến nhiệm vụ HHS

Ủy nhiệm HHS đối với bảo hiểm tránh thai/khử trùng: An Attack on Rights of Conscience How important is the right of conscience in American tradition? Nó luôn luôn là hết sức quan trọng: “No provision in our Constitution ought to be dearer toTiếp tục đọc →

Những Lời Hứa về Hôn Nhân và Bản Thân

(bởi Stephen) Nếu hôn nhân không gì khác hơn là tình yêu + cam kết, không thể giải thích được luật pháp của chúng ta về hôn nhân như thế nào—và quan trọng nhất là, các nghi lễ hôn nhân công khai của chúng ta—đã từng xảy ra. Kỳ vọng rằng hôn nhân là độc quyền tình dục và trung thành, không được … Tiếp tục đọc →