Information on the recent HHS lawsuits

Minnesota công giáo hội nghị (MCC) is monitoring developments related to the HHS mandate, and reviewing the lawsuits filed against the Administration. But at this time neither MCC nor any of the dioceses in Minnesota have chosen to file a separateTiếp tục đọc →

Mười hai điều mọi người nên biết về các “Biện pháp tránh thai ủy nhiệm”

Từ hội nghị Hoa Kỳ của các giám mục công giáo thư ký cho các hoạt động ủng hộ cuộc sống (Phiên bản USCCB PDF) Ngày tháng 15, 2012 Các chính quyền Obama công bố một quy tắc cuối cùng mandating tránh thai và triệt sản bảo hiểm trong hầu như tất cả các chương trình y tế tư nhân trên toàn quốc, with an extremelyTiếp tục đọc →

HHS ủy nhiệm

"Chưa bao giờ chính phủ liên bang buộc các cá nhân và tổ chức phải ra ngoài chợ và mua một sản phẩm vi phạm lương tâm của họ. Điều này không nên xảy ra ở một vùng đất nơi việc thực thi tôn giáo tự do đứng đầu trong Dự luật … Tiếp tục đọc →

Rally for Religious Freedom

Vào tháng 3 23, thousands of faithful citizens will gather in prayer and public witness in cities and towns all across the United States to oppose the HHS Mandate. Let’s make our voices heard right here: Twin Cities Rally for ReligiousTiếp tục đọc →