HHS ủy nhiệm

"Chưa bao giờ chính phủ liên bang buộc các cá nhân và tổ chức phải ra ngoài chợ và mua một sản phẩm vi phạm lương tâm của họ. Điều này không nên xảy ra ở một vùng đất nơi việc thực thi tôn giáo tự do đứng đầu trong Dự luật … Tiếp tục đọc →

Minnesota chăm sóc sức khỏe công giáo chỉ thị

Chỉ thị chăm sóc sức khỏe Công giáo Minnesota Phiên bản sửa đổi được phê duyệt bởi Giám mục Công giáo Minnesota tháng 9 21, 2011 Sự phục sinh của cơ thể là một niềm tin nền tảng trong Giáo hội Công giáo La Mã. Người Công giáo tuyên bố công khai niềm tin này vào mỗi Chủ nhật như một phần của … Tiếp tục đọc →

Hướng dẫn Minnesota công giáo y tế chỉ thị

Một nguồn tài nguyên cho người Công giáo Minnesota từ Hội nghị Công giáo Minnesota được phê duyệt bởi Giám mục Công giáo Minnesota vào tháng 9 21, 2011 Để hỗ trợ người công giáo của nhà nước muốn có một chỉ thị trước, Hội nghị Công giáo Minnesota đã chuẩn bị … Tiếp tục đọc →