Thư cho các lập pháp liên quan đến MinnesotaCare

Tháng tư 20, 2015 (Phiên bản PDF) Kính thưa các thành viên của Ủy ban tài chính nhà HHS: Khi bạn thủ công và bình chọn trên Omnibus đề nghị cuối cùng của bạn cho y tế và nhân sự dịch vụ tài trợ, chúng tôi hiểu rằng bạn phải đối mặt với những lựa chọn khó, một sự khan hiếm các nguồn tài nguyên, … Tiếp tục đọc →