Trường lựa chọn: Làm thế nào nó có lợi cho tôi?

Đối với những người mà không có các trẻ em trong trường học, nó có thể được khó khăn để xem lý do tại sao mở rộng sự lựa chọn của cha mẹ trong giáo dục là một mục tiêu chính sách xứng đáng của rộng rãi hỗ trợ công cộng. Cuối cùng, một trong những có thể yêu cầu, làm thế nào nó có lợi cho tôi? Sự hỗ trợ của giáo hội … Tiếp tục đọc →

Tiếng Tây Ban Nha: Thách thức trong việc hình thành ý thức cho công dân Trung thành

Đất nước chúng ta phải đối mặt với một vài thách thức đó có yêu cầu cấp bách sự lựa chọn đạo Đức. Chúng tôi là một quốc gia tại war, con todo el costo humano que conlleva; một đất nước thường được chia bởi chủng tộc và sắc tộc; một quốc gia của người nhập cư những người đã di!cultades conTiếp tục đọc →

Immigration Sunday Homily Reflection Notes

Nations shall walk by your light. Isaiah 60:3 Gentiles are coheirs, Các thành viên của cùng một cơ thể, and copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel. Ephesians 3:6 When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; … Tiếp tục đọc →