Trường lựa chọn: Làm thế nào nó có lợi cho tôi?

Đối với những người mà không có các trẻ em trong trường học, nó có thể được khó khăn để xem lý do tại sao mở rộng sự lựa chọn của cha mẹ trong giáo dục là một mục tiêu chính sách xứng đáng của rộng rãi hỗ trợ công cộng. Cuối cùng, một trong những có thể yêu cầu, làm thế nào nó có lợi cho tôi? Sự hỗ trợ của giáo hội … Tiếp tục đọc →

Cơ sở giảng dạy xã hội công giáo về di trú

Quỹ Phúc Âm Cả Cựu Ước và Tân Ước truyền đạt những câu chuyện hấp dẫn về những người tị nạn bị buộc phải chạy trốn vì áp bức. Exodus cho chúng ta biết câu chuyện của người dân được chọn, Israel, nạn nhân của chế độ nô lệ ở Ai Cập. Họ hoàn toàn bất lực … Tiếp tục đọc →

Tiếng Tây Ban Nha: Thách thức trong việc hình thành ý thức cho công dân Trung thành

Đất nước chúng ta phải đối mặt với một vài thách thức đó có yêu cầu cấp bách sự lựa chọn đạo Đức. Chúng tôi là một quốc gia tại war, con todo el costo humano que conlleva condo el costo humano que conlleva condo; một đất nước thường được chia bởi chủng tộc và sắc tộc; một quốc gia của người nhập cư những người đã di!cultades con (giáo phái con) … Tiếp tục đọc →

Nhập cư chủ nhật Bài giảng Reflection Notes

Các quốc gia sẽ đi bộ bằng ánh sáng của bạn. Isaiah 60:3 Dân ngoại là coheirs, Các thành viên của cùng một cơ thể, và hợp tác trong lời hứa trong Chúa Giêsu Kitô thông qua phúc âm. Ephesians 3:6 Khi họ nhìn thấy ngôi sao, họ vui mừng vô cùng với niềm vui lớn lao; … Tiếp tục đọc →