Chèn Bản tin Toàn Trang

Tháng 2-3 2013 Cầu nguyện, Nhanh, và Hành động (Phiên bản tiếng Tây Ban Nha) Tháng mười một 25, 2012 – Solemnity of Christ the King Solemnity of Christ the King Religious Liberty Reflection (Phiên bản tiếng Tây Ban Nha)

USCCB Fortnight for Freedom presentations

Presentation on Domestic Religious Freedom (Presentation by John H. Garvey, Esq., Tổng thống, Catholic University of America, on Domestic Religious Freedom) Presentation on International Religious Freedom (Includes presentations by Dr. Thomas F. Farr and the Most Reverend Shlemon Warduni, Titular BishopTiếp tục đọc →