Background on Preventative Services Mandate

The New Federal Mandate for Contraception/Sterilization Coverage On August 1, 2011, Hoa Kỳ. Bộ y tế và dịch vụ con người (HHS) issued an “interim final rule” to require virtually all private health plans to include coverage for all FDA-approved prescription contraceptives, … Tiếp tục đọc →

HUYỀN THOẠI V. THỰC TẾ: Nhà Trắng trình bày sai nhiệm vụ tránh thai của riêng mình

Chính quyền Obama, để biện minh cho nhiệm vụ bị chỉ trích rộng rãi của mình đối với bảo hiểm tránh thai và triệt sản trong các kế hoạch y tế tư nhân, đã đăng một loạt các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm trên blog của Nhà Trắng ("Cải cách y tế, Dịch vụ phòng ngừa, và các tổ chức tôn giáo," Tháng Hai … Tiếp tục đọc →