Letter from Bishop Hoeppner on HHS Mandate

1 Tháng hai 2012 Kính gửi anh em và chị em trong Chúa Kitô: Tôi viết cho bạn liên quan đến một vấn đề đáng báo động và nghiêm trọng ảnh hưởng đến giáo hội tại Hoa Kỳ trực tiếp, and that strikes at the fundamental right to religious liberty forTiếp tục đọc →

USCCB Q&A liên quan đến nhiệm vụ HHS

Ủy nhiệm HHS đối với bảo hiểm tránh thai/khử trùng: An Attack on Rights of Conscience How important is the right of conscience in American tradition? Nó luôn luôn là hết sức quan trọng: “No provision in our Constitution ought to be dearer toTiếp tục đọc →