Thẻ cầu nguyện và bản tin chèn

Sau đây là một danh sách miễn phí, Các tờ rơi in cho giáo dân. MCC ' cầu nguyện cho những người nhập cư’ prayer card printout USCCB Collection Book of Prayers for Immigrants 2013 USCCB National Migration Week page Five key principles of just immigration reform pew card printoutTiếp tục đọc →

Cơ sở giảng dạy xã hội công giáo về di trú

Quỹ Phúc Âm Cả Cựu Ước và Tân Ước truyền đạt những câu chuyện hấp dẫn về những người tị nạn bị buộc phải chạy trốn vì áp bức. Exodus cho chúng ta biết câu chuyện của người dân được chọn, Israel, nạn nhân của chế độ nô lệ ở Ai Cập. Họ hoàn toàn bất lực … Tiếp tục đọc →

Nhập cư chủ nhật Bài giảng Reflection Notes

Các quốc gia sẽ đi bộ bằng ánh sáng của bạn. Isaiah 60:3 Dân ngoại là coheirs, Các thành viên của cùng một cơ thể, và hợp tác trong lời hứa trong Chúa Giêsu Kitô thông qua phúc âm. Ephesians 3:6 Khi họ nhìn thấy ngôi sao, họ vui mừng vô cùng với niềm vui lớn lao; … Tiếp tục đọc →