Minnesota, Nhà chung của chúng tôi: A Resource for Evangelization

Tuyên bố từ Minnesota công giáo hội nghị (MCC) Executive Director Jason Adkins in Response to Misleading Article Appearing at ChurchMilitant.com December 2, 2019 Chúng tôi đã thất vọng để đọc sai lầm của giáo hội dân quân và chương trình nghị sự-driven gửi bài về tài nguyên giáo dục của chúng tôi, ^ "Minnesota, Our Common Home.”Tiếp tục đọc

Letter to the Omnibus Education Finance Conference Committee

(Phiên bản PDF) Có thể 9, 2019 Kính gửi các thành viên của bộ giáo dục tài trợ Ủy ban hội nghị: Minnesota công giáo hội nghị, nói về chính sách công cộng cho giáo hội công giáo tại tiểu bang Minnesota, viết để cảm ơn bạn đã bao gồm các ngôn ngữ, trong cả hai HF 2400 và … Tiếp tục đọc