Giám mục’ Statements

This section includes legislative statements, Bài viết, speeches and sermons from the bishops of Minnesota related to public policy areas of concern for the Catholic Church.   Archbishop Nienstedt—Do This in Memory of Me http://mncc.org/news/do-this-in-memory-of-me/ Bishop Piché—The Importance of MarriageTiếp tục đọc →

Letter from Bishop Hoeppner on HHS Mandate

1 Tháng hai 2012 Kính gửi anh em và chị em trong Chúa Kitô: Tôi viết cho bạn liên quan đến một vấn đề đáng báo động và nghiêm trọng ảnh hưởng đến giáo hội tại Hoa Kỳ trực tiếp, and that strikes at the fundamental right to religious liberty forTiếp tục đọc →