USCCB: Thư gửi Giám trợ về tình hình kinh tế

TỔNG GIÁM MỤC TIMOTHY M. Dolan, Tháng chín 15, 2011 – Thưa anh giám mục, Ủy ban hành chính thúc giục tôi viết cho các em một vấn đề quan trọng đối với giáo hội và dân tộc. Trong cuộc họp gần đây của chúng tôi, nó đã được báo cáo rằng 46 triệu người (15%) … Tiếp tục đọc →