Tổng thống USCCB nói phúc âm phục vụ lợi ích chung, Chương trình nghị sự chính trị không

(Tháng mười 13, 2016) Một tuyên bố từ tổng giám mục Joseph E. Kurtz của Louisville, Tổng thống Kentucky của hội nghị Hoa Kỳ của giám mục công giáo WASHINGTON-tại thời gian này quan trọng trong lịch sử quốc gia của chúng tôi, Tôi khuyến khích tất cả chúng ta phải dành một chút thời gian để suy ngẫm về … Tiếp tục đọc →

Thư gửi từ Jason Adkins Ủy ban Thượng viện thuế liên quan đến internet cờ bạc thể thao

(Phiên bản PDF) Có thể 9, 2016 Thành viên Ủy ban Thượng viện kính gửi thuế: Minnesota công giáo hội nghị, nói về chính sách công cộng của giáo hội công giáo tại tiểu bang Minnesota, viết để bày tỏ mối quan tâm đáng kể về SF 3007/HF 2540, Các “Tưởng tượng thể thao” cho phép hành động. Like manyTiếp tục đọc →