Tin tức phát hành (USCCB): Chủ tịch tiểu ban USCCB cuộc gọi quyết định tại Oregon và Pennsylvania Travesties tư pháp

Tổng giám mục Cordileone nói hôn nhân, Democracy, Trẻ em xứng đáng được tốt hơn Nói rằng các tổng chưởng lý tiểu bang đã vô chủ trong nhiệm vụ của họ Nhắc lại rằng hôn nhân đích thực là sự kết hợp của một người đàn ông và một người phụ nữ WASHINGTON, DC. (Có thể 21, 2014)– Đáp lại phán quyết của … Tiếp tục đọc →