Tin tức phát hành (USCCB): Giáo hội công giáo, Các nhà lãnh đạo tự do tôn giáo Báp-tít miền Nam lãnh đạo nỗ lực thư ngỏ cho lương tâm

Tổng Giám mục Lori, Russell Moore, others urge expanded conscience protections Call for protection of religious freedom Open letter to all Americans entitled ‘Standing Together for Religious Freedom’ WASHINGTON, DC. (Tháng bảy 2, 2013)—Tổng Giám mục William E. Lori của Baltimore, Chủ tịch của Hoa Kỳ. … Tiếp tục đọc →

Tin tức phát hành (USCCB): Đức Hồng y Dolan: Quy tắc HHS mới nhất đang được nghiên cứu, Gia hạn thời gian được đánh giá cao

WASHINGTON, DC. (Tháng sáu 28, 2013)-Hoa Kỳ. Bộ y tế và dịch vụ con người’ 110-trang quyết định về nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nó đòi hỏi thời gian để phân tích, Hồng y Timothy Dolan của New York nói, Chủ tịch Mỹ. Hội nghị giám mục công giáo. Cardinal Dolan alsoTiếp tục đọc →