Tin tức phát hành: Ủy ban Di cư USCCB chỉ định tháng 2 8 như một ngày cầu nguyện cho những người sống sót và nạn nhân của nạn buôn người

WASHINGTON, DC. (Tháng mười hai 9, 2013) — Hoa Kỳ. Hội nghị giám mục công giáo (USCCB) Ủy ban di cư được chỉ định vào tháng 2 8 như một ngày cầu nguyện hàng năm cho những người sống sót và nạn nhân của nạn buôn người. Tháng hai 8 là ngày lễ của St. … Tiếp tục đọc →

Tin tức phát hành (USCCB): Giám mục Blaire, Giám mục Pates kêu gọi Ủy ban Hội nghị Ngân sách bảo vệ người nghèo và dễ bị tổn thương trong khi có trách nhiệm thay thế sự cô lập

WASHINGTON, DC. (Tháng mười một 15, 2013)—Khi Quốc hội làm việc trên một gói ngân sách, nó nên thay thế sự cô lập và bảo vệ các chương trình phục vụ người nghèo và dễ bị tổn thương, trong và ngoài nước, Giám mục Richard E đã viết. Pates Des Moines, Iowa, và Giám mục Stephen … Tiếp tục đọc →

Tin tức phát hành (USCCB): Giáo hội công giáo, Các nhà lãnh đạo tự do tôn giáo Báp-tít miền Nam lãnh đạo nỗ lực thư ngỏ cho lương tâm

Tổng Giám mục Lori, Russell Moore, others urge expanded conscience protections Call for protection of religious freedom Open letter to all Americans entitled ‘Standing Together for Religious Freedom’ WASHINGTON, DC. (Tháng bảy 2, 2013)—Tổng Giám mục William E. Lori của Baltimore, Chủ tịch của Hoa Kỳ. … Tiếp tục đọc →