Tin tức phát hành (USCCB): Đức Hồng y Dolan: Quy tắc HHS mới nhất đang được nghiên cứu, Gia hạn thời gian được đánh giá cao

WASHINGTON, DC. (Tháng sáu 28, 2013)-Hoa Kỳ. Bộ y tế và dịch vụ con người’ 110-trang quyết định về nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nó đòi hỏi thời gian để phân tích, Hồng y Timothy Dolan của New York nói, Chủ tịch Mỹ. Hội nghị giám mục công giáo. Cardinal Dolan alsoTiếp tục đọc →

Tin tức phát hành (MCC and Transform MN): Catholic and Evangelical Leaders Issue ‘Christian Call’ for Immigration Reform to MN Congressional Representatives

(Phiên bản PDF) Providing roadmap to citizenship and promoting family reunification listed as top priorities Leaders ask Minnesota Christians to urge their Congressional Representatives to pass just, compassionate immigration reform St. Paul, Minn. (Tháng sáu 26, 2013)—Các giám mục Công giáo ở Minnesota, through their publicTiếp tục đọc →