Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường học công giáo và giáo dục tôn giáo liên quan đến tình dục con người và bản sắc tình dục

Các “Nguyên tắc hướng dẫn cho các trường học công giáo và giáo dục tôn giáo liên quan đến tình dục con người và bản sắc tình dục” được liệt kê để cung cấp một biện pháp rõ ràng về các câu hỏi của bản sắc tình dục đang nổi lên trong giáo xứ Catholic, trường học, và các bộ, cũng như … Tiếp tục đọc →

Hai tuần cho tự do 2017: Tự do cho sứ mệnh

Fortnight for Freedom là một khoảng thời gian khi các giáo phận trên khắp đất nước sắp xếp các sự kiện đặc biệt xung quanh chủ đề tự do tôn giáo. Nó bắt đầu vào tháng Sáu 21, sự cảnh giác của các lễ thánh Thomas more và Saint John … Tiếp tục đọc →

Chữa bệnh dưỡng cho một quốc gia bị thương

Nhiều có thể và đã được biết về cuộc bầu cử gần đây nhất, và nhiều hơn nữa sẽ được cho biết trong năm tới. Những gì là chắc chắn đúng là chu kỳ bầu cử càng trầm trọng hơn hai động lực mạnh mẽ trong đời sống công cộng Mỹ: the constantTiếp tục đọc →