Hãy bỏ phiếu "xuống lá phiếu" một ưu tiên hàng đầu

Trong vài tháng qua, nhiều người công giáo trung thành đã bày tỏ sự bất mãn sâu sắc với cuộc bầu cử tổng thống năm nay, và vì vậy cũng dễ hiểu: ứng cử viên đảng lớn không có vẻ như cá nhân hướng dẫn bởi một đạo đức phù hợp trong cuộc sống, và không có sâu, liên quan đến câu hỏi về … Tiếp tục đọc →