Vượt qua súng Absolutism

By Jason Adkins Five years ago, ngay sau cuộc thảm sát Sandy Hook, Tôi đã viết một cột cao chỉ trích về kiểm soát súng. Nguyên nhân của bạo lực súng, Tôi ghi nhận trong cột, chạy sâu hơn truy cập dễ dàng vào súng, and includeTiếp tục đọc →

Healthcare Symposium

Healthcare in Minnesota A Symposium Considering Contemporary Challenges Wednesday, Tháng chín 20 • University of St. Thomas (PDF flier) Healthcare reform. The opioid crisis. Gender theory. These are just some of the emerging challenges on the healthcare landscape in Minnesota aboutTiếp tục đọc →

Summer Communications Internship

Bạn đang tìm kiếm để tìm hiểu thêm về các giao điểm của Đức tin công giáo của bạn với các chính sách và xã hội, trong khi xây dựng của bạn truyền thông kỹ năng thiết lập trong một môi trường chuyên nghiệp? Xem xét interning với Minnesota công giáo hội nghị, the official public policy voice of theTiếp tục đọc →

Catholics at the Capitol Remote Advocacy

If you’re not able to be in St. Paul on Thursday, Tháng ba 9, you can still make your voice heard at the Capitol. Follow the instructions below to support the advocacy efforts of your fellow Catholics. Đây là thời điểm của chúng tôi. Hãy để ’ s đi! IdentifyTiếp tục đọc →