Đang nạp Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Điều này tổ chức sự kiện đã qua.

Hai tuần cho tự do đóng cửa hàng loạt

Tháng bảy 4, 2017 @ 8:00 AM - 9:00 AM

Khối lượng đóng cửa mới của Ulm cho fortnight cho tự do

Thứ ba, Tháng bảy 4, 8:00 AM
Nhà thờ Chúa ba ngôi, New Ulm

Tham gia giám mục John M. LeVoir cho khối lượng đóng cửa tại nhà thờ chính tòa Chúa ba ngôi ở New Ulm vào tháng 7 4 tại 8 a.m.

Địa điểm

Nhà thờ Chúa ba ngôi
605 N nhà nước St
New Ulm, MN 56073 Hoa Kỳ
Trang web:
http://www.cathedralht.org/

Tổ chức

Giáo phận New Ulm
Điện thoại:
507-359-2966
Thư điện tử:
DNU@DNU.ORG
Trang web:
https://www.dnu.org/