Đang nạp Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Điều này tổ chức sự kiện đã qua.

Hai tuần cho tự do mở cửa hàng loạt

Tháng sáu 21, 2017 @ 7:00 AM - 8:00 AM

New Ulm’s Opening Mass for the Fortnight for Freedom

Thứ tư, Tháng sáu 21, 7:00 AM
Nhà thờ Chúa ba ngôi, New Ulm

Tham gia giám mục John M. LeVoir for the opening Mass at the Cathedral of the Holy Trinity in New Ulm on June 21 tại 7 a.m.

Địa điểm

Nhà thờ Chúa ba ngôi
605 N nhà nước St
New Ulm, MN 56073 Hoa Kỳ
Trang web:
http://www.cathedralht.org/

Tổ chức

Giáo phận New Ulm
Điện thoại:
507-359-2966
Thư điện tử:
DNU@DNU.ORG
Trang web:
https://www.dnu.org/