Đang nạp Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Điều này tổ chức sự kiện đã qua.

Tự do tôn giáo và sứ mệnh của giáo hội công giáo

Tháng sáu 29, 2017 @ 7:00 AM - 8:30 AM

Một sự kiện hai tuần vì tự do được trình bày bởi: Father Daniel Griffith

Pastor of Our Lady of Lourdes in Minneapolis, Giảng viên Luật, Đại học St. Thomas School of Law

Thứ năm, Tháng sáu 29, 7:00 AM
Church of Saint Paul Chapel
1740 Hồ Bunker Blvd. NE
Ham Lake, MN

We are the salt of the earth. Chúng ta là ánh sáng của thế giới. (Matthew 5:13-16) Trong ánh sáng của tự do tôn giáo, Làm thế nào để chúng ta, Là môn đệ truyền giáo, share the truth with the love of Jesus Christ in our families, our neighborhoods and in the public square? Please join us for this compelling talk, questions and answers, and a slice of the all-American apple pie!

Địa điểm

Nhà thờ Saint Paul
1740 Hồ Bunker Blvd. NE
Ham Lake, MN 55304 Hoa Kỳ
Điện thoại:
763-757-6910