Dự luật thuế liên bang phải bao gồm các cân nhắc quan trọng về đạo Đức

Quốc hội phải vượt qua một hóa đơn thuế cuối cùng chỉ nếu nó hỗ trợ người nghèo và dễ bị tổn thương, cũng như các gia đình làm việc.

St. Paul, Minn. (Tháng mười hai 12, 2017) – Hội nghị công giáo Minnesota (MCC), nói về chính sách công cộng của giáo hội công giáo tại tiểu bang Minnesota, khuyến khích đoàn đại biểu Quốc hội của Minnesota để vượt qua một hóa đơn thuế cuối cùng chỉ khi nó đáp ứng cân nhắc đạo Đức quan trọng. Theo phân tích phi đảng của Quốc hội, Các "cắt giảm thuế và đạo luật việc làm" hóa đơn gần đây đã được thông qua bởi nhà và Thượng viện tăng gánh nặng thuế trên thu nhập thấp người Mỹ và cắt giảm thuế cho các giàu có, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của công lý phân phối.

"Nhà và kế hoạch thuế thượng viện, trong khi premised về Hy vọng của công việc lâu dài và tăng trưởng kinh tế, Các doanh nghiệp và người Mỹ giàu có, thay vì gia đình làm việc,"nói Jason Adkins, MCC Giám đốc điều hành. "Chính sách thuế nên phục vụ chung tốt và tạo ra sự thịnh vượng chia sẻ, không chỉ hy vọng rằng dài hạn tăng trưởng kinh tế cuối cùng sẽ tạo ra công ăn việc làm, hoặc lợi nhuận của công ty cuối cùng sẽ trở nên đỏ với lợi ích của người lao động. "

MCC chào đón các tăng gấp đôi của khấu trừ tiêu chuẩn và mở rộng các 529 Các kế hoạch giáo dục trong luật đề xuất, nhưng có quan ngại nghiêm trọng về, trong số những thứ khác, việc bãi bỏ miễn trừ cá nhân, sẽ gây hại cho các gia đình lớn; không mở rộng tín dụng thuế trẻ em; việc loại bỏ khoản khấu trừ cho các chi phí y tế trong kế hoạch nhà; kế hoạch của nhà để loại bỏ ưu đãi cho người sử dụng lao động cung cấp hỗ trợ nhận con nuôi; và sự thất bại để áp dụng một "trên-The-Line" khấu trừ từ thiện mà sẽ incentivize và hỗ trợ từ thiện cho ở tất cả các cấp thu nhập, và tăng số lượng người có thể cung cấp cho.

"Chính sách tốt cho người lao động, gia đình chào đón cuộc sống, gia đình đang gặp khó khăn để tiếp cận (hoặc ở lại) tầng lớp trung cấp, và rất nghèo, thiết kế đã được một phần của mã số thuế của chúng tôi trong năm,” cho biết các Reverend Bernard Hebda, Tổng giám mục của St. Paul và Minneapolis. “Bất kỳ sửa đổi các ưu tiên quan trọng nên được thực hiện chỉ với một sự hiểu biết rõ ràng và mối quan tâm cho những người ít nhất có thể có thể chịu những hậu quả tiêu cực của chính sách mới. "

Hội nghị công giáo Minnesota tham gia với chủ tịch của Mỹ. Hội nghị của Ủy ban công giáo giám mục về tư pháp trong nước và phát triển xã hội, Bishop Frank Dewane of Venice, Florida, in opposing the passage of the tax bill without important modifications. The full text of Bishop Dewane’s letter to Congress can be read at http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/federal-budget/upload/Tax-Conference-Letter-Congress-2017-12-06.pdf.

“The Church does not take a position on the proper corporate tax rate,” concluded Adkins. “But she does speak to the moral considerations and principles that should govern fiscal policy, and by that standard the two tax plans, as currently structured, fail that test and will not serve Minnesotans well.”

–30-